Privacy

    De privacy van zijn bezoekers is van het grootste belang voor Hulpverleningszone Meetjesland.

    Bijgevolg is http://www.zonemeetjesland.be conform aan alle wettelijke bepalingen dienaangaande, dit zowel wat betreft de Belgische als de Europese regelgeving.

    Zo respecteert Hulpverleningszone Meetjesland nauwlettend de Wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, alsmede de uitvoeringsbesluiten van deze Wet als de Europese Richtlijnen terzake.

    Verdere informatie hieromtrent vindt U in artikel 11 van onze Disclaimer.