Beleid & budget

  Budget Hulpverleningszone Meetjesland

   

  Ieder jaar stelt de zoneraad het budget voor het daaropvolgende jaar vast. Dit budget moet passen binnen het meerjarenplan en moet in evenwicht zijn.
  Het kan nodig zijn dat het budget een tussentijdse wijziging kent. Het budget is een beleidsrapport en bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota.

  Het budget 2020 werd goedgekeurd in de zitting van de zoneraad van 16 oktober 2019.

  Begroting 2021
  Begrotingswijziging 3-4 2020
  Begrotingswijziging 1-2 2020
  Begroting 2020
  Begrotingswijziging 4-2019
  Begrotingswijziging 3-2019
  Begrotingswijziging 2-2019
  Begrotingswijziging 1-2019
  Begroting 2019
  Begroting 2018
  Begrotingswijzging 1 - 2 2017

  Jaarrekening

  Jaarrekening 2019
  Jaarrekening 2018
  Jaarrekening 2017
  Jaarrekening 2016