Bestuur & beleid

   

  De voorzitter van de zone is Pieter Claeys, burgemeester Kaprijke.  De samenstelling van het zonecollege is binnen de HVZ Meetjesland identiek aan die van de raad.
  De leden van de zoneraad zijn de burgemeesters van de 5 gemeenten in onze hulpverleningszone Meetjesland. De functie van burgemeester houdt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de bevolking van zijn/haar gemeente in. Vandaar de vertegenwoordiging in de zoneraad.

  Leden:

  • wnd. burgemeester Aalter: Patrick Hoste
  • burgemeester Eeklo: Luc Vandevelde
  • burgemeester Kaprijke: Pieter Claeys
  • burgemeester Maldegem: Bart Van Hulle
  • burgemeester Sint-Laureins: Franki Van de Moere

  Secretaris en zonecommandant

  De secretaris van de zone wordt aangewezen door de zoneraad. Hij/zij is secretaris voor de vergaderingen van de zoneraad en het zonecollege (vergaderingen oproepen, notulen opstellen, …). De functie van zonesecretaris, die een uitvoerende functie is, is niet te vergelijken met de gemeentesecretaris die een managementfunctie heeft.

  De zonecommandant zit eveneens in de zoneraad, maar hij is niet stemgerechtigd. De zonecommandant heeft een adviserende rol binnen de zoneraad.

  Zonecollege

  Het zonecollege vormt het dagelijks bestuur van de hulpverleningszone. Het zonecollege is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij alle brandweerkorpsen van de hulpverleningszone.

  Het zonecollege is samengesteld door de zoneraad die de leden van het zonecollege kiest. Er is geen beperking qua aantal leden bepaald. De voorzitter van de zoneraad is ook de voorzitter van het zonecollege. Het college kiest zijn voorzitter onder zijn leden. 

  Het college is wel proportioneel samengesteld. Dit betekent dat in de samenstelling rekening gehouden is met de politieke proportionaliteit (zelfde verhouding van politieke partijen in het zonecollege als in de zoneraad) en met het gewicht van de verschillende gemeenten (grote gemeenten mogen de kleine gemeenten niet kunnen wegstemmen).

  Zoneraad

  De zoneraad is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de brandweerdiensten in de hulpverleningszone. Vergelijk het met de werking van een gemeenteraad. De zoneraad bestaat van rechtswege uit de burgemeesters van de 5 gemeenten die binnen ons interventiegebied vallen en die financieel bijdragen in de werkingsmiddelen. 

  De leden van de zoneraad nemen alle beslissingen aangaande de gang van zaken binnen de organisatie Hulpverleningszone Meetjesland. Ze keuren alle plannen goed, bewaakt de voortgang, beoordeelt de resultaten, stuurt bij indien nodig en bepalen de missie en de visie van de hulpverleningszone. Zij bepalen waar onze brandweerorganisatie moet staan op lange termijn. De leden van de zoneraad komen in principe maandelijks samen.

   

  De vergadering van de zoneraad bestaat altijd uit een openbaar gedeelte en een gesloten gedeelte.

  • Het openbaar gedeelte is voor iedereen toegankelijk
  • Het gesloten gedeelte niet
  • De vergadering begint meestal met het openbare gedeelte. Bij aanvang van het gesloten gedeelte vraagt de voorzitter aan het eventuele publiek om de vergadering te verlaten.

  Agenda en besluitenlijst zoneraad 

  De hulpverleningszone is een vorm van een openbaar bestuur.
  In het kader van openbaarheid van bestuur van alle overheidsorganisaties in ons land, publiceren wij hier de agenda en de beknopte besluitenlijst van de zoneraad.

  Zoneraad Agenda Beknopte lijst
  9 januari 2019 Agenda_ZR_9 januari 2019 Besluitenlijst_ZR_9 januari 2019
  23 januari 2019 Agenda_ZR_23 januari 2019 Besluitenlijst_ZR_23 januari 2019
  20 februari 2019 Agenda_ZR_20 februari 2019 Besluitenlijst_ZR_20 februari 2019
  20 maart 2019 Agenda_ZR_20 maart 2019 Besluitenlijst_ZR_ 20 maart 2019
  17 april 2019 Agenda_ZR_17 april 2019 Besluitenlijst_ZR_17 april 2019
  15 mei 2019 Agenda_ZR_15 mei 2019 Besluitenlijst_ZR_15 mei 2019
  19 juni 2019 Agenda_ZR_19 juni 2019 Besluitenlijst_ZR_19 juni 2019
  21 augustus 2019 Agenda_ZR_21 augustus 2019 Besluitenlijst_ZR_21 augustus 2019
  18 september 2019    
  16 oktober 2019    
  20 november 2019    
  18 december 2019    

   

   

  Zoneraad Agenda Beknopte lijst
  24 januari 2018 Agenda_ZR_24 januari 2018 Besluitenlijst_ZR_24 janauri 2018
  21 februari 2018 Agenda_ZR_21 februari 2018 Besluitenlijst_ZR_21 februari 2018
  21 maart 2018 Agenda_ZR_21 maart 2018 Besluitenlijst_ZR_21 maart 2018
  25 april 2018 Agenda_ZR_25 april 2018 Besluitenlijst_ZR_25 april 2018
  30 mei 2018 Agenda_ZR_30 mei 2018 Besluitenlijst_ZR_30 mei 2018
  5 juli 2018 Agenda_ZR_5 juli 2018 Besluitenlijst_ZR_5 juli 2018
  29 augustus 2018 Agenda_ZR_29 augustus 2018 Besluitenlijst_ZR_29 augustus 2018
  26 september 2018 Agenda_ZR_26 september 2018 Besluitenlijst_ZR_26 september 2018
  23 oktober 2018 Agenda_ZR_23 oktober 2018 Besluitenlijst_ZR_23 oktober 2018
  28 november 2018 Agenda_ZR_28 november 2018 Besluitenlijst_ZR_28 november 2018
  19 december 2018 Agenda_ZR_19 december 2018 Besluitenlijst_ZR_19 december 2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zoneraad 2017

   

  Zoneraad 2016

   

  Locatie zonecollege en -raad 

  Het zonecollege en -raad vinden plaats in de vergaderzaal van het administratief centrum, Molenstraat 160 C te 9900 Eeklo. (Site Quercus)
  Het zonecollege vangt aan om 13.30u en de raad om 14.30u.