Print

  Burgerpersoneel

  HVZ Meetjesland werft aan:

  Werfreserve polyvalent medewerker (administratie/dispacthing)

  Functieomschrijving

  Jouw functie

  Je komt terecht in een dynamische omgeving waarin een divers takenpakket op jou ligt te wachten:

  • Coördinering van de interventieploegen in relatie tot de aard en de locatie van het incident.
  • Nauwgezette opvolging van de gevraagde instructies bij interventies.
  • Monitoring van de manschappen en middelen ten behoeve ten behoeve van een snelle adequate hulpverlening.
  • Telefonische communicatie met burgers omtrent niet-dringende hulpverlening (wespenverdelging, wateroverlast, stormschade, ...).
  • Registratie van alle meldingen, aanvragen, oproepen en interventies in onze systemen.
  • Uitvoering van administratieve en ondersteunende opdrachten binnen een dienst en bijdragen tot een vlotte, efficiënte administratieve werking.
  • Verzorgen van een vriendelijk en correct onthaal zodat je bijdraagt tot een positief en klantgericht imago van de dienst.

  Jouw profiel

  Je persoonlijke competenties:

  • Je bent loyaal, betrouwbaar, discreet en klantgericht
  • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
  • Je hebt inzicht in noodplanning.
  • Radiocommunicatie in al zijn aspecten schrikt je niet af.
  • Je gaat zelfstandig te werk, werkt proactief en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
  • Je bent bereid in ploegenregime te werken inclusief weekendwerk.

  Je technische competenties:

  • Je kan vlot overweg met IT-toepassingen
  • Je beschikt over een verzorgde schrijf – en spreektaal
  • Je kent bij voorkeur het brandweer- en ambulancelandschap en zijn specifieke cultuur
  • Je voldoet aan de functiebeschrijving

  Voorwaarden om deel te nemen

  Om toegelaten te worden tot een functie bij de hulpverleningszone moet je :

  1. Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie waarvoor je solliciteert.
   Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister. Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, mag je daarover een schriftelijke toelichting voorleggen;
  2. De burgerlijke en politieke rechten genieten;
  3. Bij indiensttreding medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

  Aanwervingsvoorwaarden:

  1. je beheerst de Nederlandse taal goed
  2. je bent houder van een diploma dat toegang geeft tot niveau C.

  Salaris

  De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal C1-C3.

  Nuttige beroepservaring uit de privé-sector en diensten die gepresteerd werden bij een andere overheid kunnen onbeperkt meegerekend worden voor de vaststelling van de geldelijke anciënniteit, op voorwaarde dat deze als relevant worden beoordeeld.

  Extra legale voordelen

  • Maaltijdcheques per gewerkte dag volgens de wettelijke maxima;
  • Hospitalisatieverzekering vanaf 1 jaar tewerkstelling;
  • Fietsvergoeding volgens de wettelijke maxima per km;


  ​Hoe solliciteren?

  Bezorg je kandidatuur, samen met je curriculum vitae, een kopie van je diploma niveau C of gelijkwaardig en een uittreksel uit het strafregister (model 1) uiterlijk op 29 februari 2024 via personeel@zonemeetjesland.be of aangetekend per brief (de datum van poststempel geldt als bewijs) aan HVZ Meetjesland, Gentsesteenweg 2 te 9900 Eeklo  t.a.v. Nele Claes.

  Voor bijkomende administratieve inlichtingen kan je terecht bij lt. Tom Roesbeke (tel: 09 391 10 42 of tom.roesbeke@zonemeetjesland.be).

  Hier vind je bijkomende info over de informatie betreffende de functie van polyvalent medewerker.

   

   

   

   

   

   

   

   

  terug naar het overzicht