Print

  Brandweerpersoneel naar ambulancepersoneel

  Overgang van brandweerpersoneel naar ambulancepersoneel

  Overgang van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel
   

  Overgang naar het ambulancepersoneel van dezelfde zone is de overplaatsing van het personeelslid, ongeacht zijn graad, naar een vacant verklaarde betrekking als hulpverlener-ambulancier in dezelfde zone of van het personeelslid met minstens de graad van sergeant naar een vacant verklaarde betrekking als coördinator hulpverlener-ambulancier in dezelfde zone.

   

  Overgang gebeurt enkel op vrijwillige basis.

   

  Het personeelslid dat via overgang wordt overgeplaatst in de graad van hulpverlener-ambulancier en het personeelslid met minstens de graad van sergeant dat via overgang wordt overgeplaatst in de graad van coördinator hulpverlener-ambulancier, krijgen, rekening houdend met de geldelijke anciënniteit, de bij de graad horende weddeschaal in dezelfde rang voor het beroepslid van het ambulancepersoneel of de prestatievergoedingschaal voor het vrijwillige lid van het ambulancepersoneel.

   

  Reserve

  De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een overgangsreserve die één jaar geldig is.

  Hoe solliciteren?

  U kunt deelnemen door uw kandidaatstelling uiterlijk op 31 maart 2023 (de datum van poststempel geldt als datum van verzending) aangetekend per post of per e-mail te versturen

   

  naar:

  Hulpverleningszone Meetjesland

  Gentsesteenweg 2

  9900 Eeklo

  personeel@zonemeetjesland.be

   

  De kandidaatstelling moet vergezeld zijn van de stukken die toelaten na te gaan of de gegadigden aan de gestelde voorwaarden voldoen.

  • Motivatiebrief
  • Curriculum vitae
  • Kopie identiteitskaart
  • Kopie rijbewijs
  • Uittreksel uit het strafregister (model 2)


  De datum van het mondeling interview zal onderling afgesproken worden afhankelijk van het aantal ingediende kandidaturen.

  Informatie over deze vacatures en het functieprofiel kan bekomen worden bij:


  Informatiebrochure brandweerpersoneel naar ambulancepersoneel

  terug naar het overzicht