Bestuur & beleid

   

  De voorzitter van de zone is burgemeester Ann Coopman van Waarschoot. De samenstelling van het zonecollege is binnen de HVZ Meetjesland identiek aan die van de raad.
  De leden van de zoneraad zijn de burgemeesters van de 9 gemeenten in onze hulpverleningszone Meetjesland. De functie van burgemeester houdt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de bevolking van zijn/haar gemeente in. Vandaar de vertegenwoordiging in de zoneraad.

  Leden:

  • burgemeester Aalter: Patrick Hoste
  • burgemeester Eeklo: Koen Loete
  • burgemeester Kaprijke: Filip Gijssels
  • burgemeester Knesselare: Erné De Blaere
  • burgemeester Maldegem: Marleen Vanden Bussche
  • burgemeester Nevele: Johan Cornelis
  • burgemeester Sint-Laureins: Franki Van de Moere
  • burgemeester Zomergem: Tony Vermeire

  Secretaris en zonecommandant

  De secretaris van de zone wordt aangewezen door de zoneraad. Hij/zij is secretaris voor de vergaderingen van de zoneraad en het zonecollege (vergaderingen oproepen, notulen opstellen, …). De functie van zonesecretaris, die een uitvoerende functie is, is niet te vergelijken met de gemeentesecretaris die een managementfunctie heeft.

  De zonecommandant zit eveneens in de zoneraad, maar hij is niet stemgerechtigd. De zonecommandant heeft een adviserende rol binnen de zoneraad.

  Zonecollege

  Het zonecollege vormt het dagelijks bestuur van de hulpverleningszone. Het zonecollege is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken bij alle brandweerkorpsen van de hulpverleningszone.

  Het zonecollege is samengesteld door de zoneraad die de leden van het zonecollege kiest. Er is geen beperking qua aantal leden bepaald. De voorzitter van de zoneraad is ook de voorzitter van het zonecollege. Het college kiest zijn voorzitter onder zijn leden. 

  Het college is wel proportioneel samengesteld. Dit betekent dat in de samenstelling rekening gehouden is met de politieke proportionaliteit (zelfde verhouding van politieke partijen in het zonecollege als in de zoneraad) en met het gewicht van de verschillende gemeenten (grote gemeenten mogen de kleine gemeenten niet kunnen wegstemmen).

  Zoneraad

  De zoneraad is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de brandweerdiensten in de hulpverleningszone. Vergelijk het met de werking van een gemeenteraad. De zoneraad bestaat van rechtswege uit de burgemeesters van de 9 gemeenten die binnen ons interventiegebied vallen en die financieel bijdragen in de werkingsmiddelen. 

  De leden van de zoneraad nemen alle beslissingen aangaande de gang van zaken binnen de organisatie Hulpverleningszone Meetjesland. Ze keuren alle plannen goed, bewaakt de voortgang, beoordeelt de resultaten, stuurt bij indien nodig en bepalen de missie en de visie van de hulpverleningszone. Zij bepalen waar onze brandweerorganisatie moet staan op lange termijn. De leden van de zoneraad komen in principe maandelijks samen.

   

  De vergadering van de zoneraad bestaat altijd uit een openbaar gedeelte en een gesloten gedeelte.

  • Het openbaar gedeelte is voor iedereen toegankelijk
  • Het gesloten gedeelte niet
  • De vergadering begint meestal met het openbare gedeelte. Bij aanvang van het gesloten gedeelte vraagt de voorzitter aan het eventuele publiek om de vergadering te verlaten.

  Agenda en besluitenlijst zoneraad 

  De hulpverleningszone is een vorm van een openbaar bestuur.
  In het kader van openbaarheid van bestuur van alle overheidsorganisaties in ons land, publiceren wij hier de agenda en de beknopte besluitenlijst van de zoneraad.

  Zoneraad Agenda Beknopte lijst
  26 januari 2017  Agenda_ZR_26 januari 2017 Besluitenlijst_ZR_26 januari 2017
  22 februari 2017 Agenda_ZR_22 februari 2017 Besluitenlijst_ZR_22 februari 2017
  22 maart 2017 Agenda_ZR_22 maart 2017 Besluitenlijst_ZR_22 maart 2017
  26 april 2017 Agenda_ZR_26 april 2017  
  Zoneraad Agenda Beknopte lijst
  24 februari 2016 Agenda_ZR_24 februari 2016 Besluitenlijst_ZR_24 februari 2016
  16 maart 2016 Agenda_ZR_16 maart 2016 Besluitenlijst_ZR_16 maart 2016
  20 april 2016 Agenda_ZR_20 april 2016 Besluitenlijst_ZR_20 april 2016
  25 mei 2016 Agenda_ZR_25 mei 2016 Besluitenlijst_ZR_25 mei 2016
  29 juni 2016 Agenda_ZR_29 juni 2016 Besluitenlijst_ZR_29 juni 2016
  15 juli 2016 Agenda_ZR_15 juli 2016 Besluitenlijst_ZR_15 juli 2016
  24 augustus 2016 Agenda_ZR_24 augustus 2016 Besluitenlijst_ZR_24 augustus 2016
  12 oktober 2016 Agenda_ZR_12 oktober 2016 Besluitenlijst_ZR_12 oktober 2016
  23 november 2016 Agenda_ZR_23 november 2016 Besluitenlijst_ZR_23 november 2016
  14 december 2016 Agenda_ZR_14 december 2016 Besluitenlijst_ZR_14 december 2016


   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Archief 2016

  Locatie zonecollege en -raad 

  Het zonecollege en -raad vinden plaats in de vergaderzaal van de brandweerkazerne van Aalter, Sint Gerolflaan 12A te 9880 Aalter.
  Het zonecollege vangt aan om 15.00u en de raad om 16.00u.