Print

  Beroepsbrandweer

  We zijn op zoek naar een nieuwe medewerker die naast de brandweertaken ook de taak van coördinator ambulancewerking kan opnemen. Hij of zij is bij voorkeur een verpleegkundige met een bijzondere beroepstitel spoedgevallenzorg (BBT).

  Beroepsbrandweer (m/v/x) Coördinatie brandweer bij voorkeur met een BBT

  Functie

  • Als brandweerman of -vrouw met bij voorkeur een BBT bestaat je taak uit het voorkomen en beperken van menselijke en materiële schade. Branden bestrijden, reddingen uitvoeren of technische hulp verlenen maken onder meer deel uit van je takenpakket. Daarvoor hechten we veel belang aan specifieke vakkennis, technische vaardigheden en een constante fysieke paraatheid. Door permanente opleiding en oefeningen sturen we onze werking bij, in overeenstemming met de steeds veranderende risico’s.
    
  • Je zal mee de permanentie verzorgen in de posten met een ziekenwagendienst in het kader van de dringende geneeskundige hulpverlening. Tijdens interventies stel je een juiste diagnose, geef je de eerste zorgen, ondersteun je de MUG wanneer zij ter plaatse zijn en voer je standing orders uit.
    
  • Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de permanentie van de ziekenwagens. Je draagt zorg voor een efficiënte administratie, technische en operationele coördinatie van de ambulancedienst. Daarnaast draag je zorg voor een goede interne informatiestroom. Efficiënt plannen en organiseren zijn jouw tweede natuur.

   

  • Je werkt hoofdzakelijk in dagdienst.  Avond en weekend prestaties zijn echter niet uit te sluiten.  In functie hiervan is een vaste premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties voorzien.

   

  • Om je taken goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat je over een goede conditie beschikt. Hiervoor moet je dus tijd maken: door middel van sport en training houd je jouw fysieke paraatheid op peil.

   

  Profiel

  • Je bent loyaal, integer en plichtsbewust
  • (Geneeskundige) hulpverlening doet jouw hart sneller slaan
  • Je bent in het bezit van een federaal geschiktheidsattest basiskader of hoger. Houder zijn van een bijzondere beroepstitel in de Intensieve zorg en Spoedgevallenzorg (BBT) is een zeer grote troef
  • Je beschikt over expertise en ervaring inzake eerste hulp, spoed- en pijnbehandeling, farmacologie, pre-hospitale hulpverlening en eventueel intensieve behandeling
  • Je weet hoe (vrijwillige) medewerkers te sturen en te motiveren voor een zorgverlening waarin naast de zorgvrager ook hygiëne, veiligheid en gezondheidsbewaking centraal staan
  • Je hecht belang aan levenslang leren en bijblijven in nieuwe ontwikkelingen (op het gebied van DGH en brandweerkennis)
  • Je ziet het zitten om (bij)scholing te volgen en jaarlijks een bekwaamheidsproef af te leggen met het oog op fysieke paraatheid
  • Je hebt bij voorkeur 2 jaar relevante ervaring als spoed- of intensieve verpleegkundige
  • Je bent bereid om je rijbewijs C te behalen.
  • Je spreekt, leest en schrijft vlot Nederlands. Kennis van het Frans is een extra troef.


  Selectievoorwaarden

  Je moet aan een aantal inschrijvingsvoorwaarden voldoen om toegelaten te worden tot de selectieprocedure van brandweerman of -vrouw bij voorkeur met een BBT:

  1. Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland
  2. Je bent minimum 18 jaar
  3. Je beschikt over een geldig Federaal geschiktheidsattest (= FGA) voor het basiskader, middenkader of het hoger kader
   Je komt in aanmerking voor een vrijstelling als je:
   - Brandweer lid bent in dienst in een openbare brandweer in een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.
   - Operationeel personeelslid bent in dienst van de Civiele Bescherming in een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of in Zwitserland.
  4. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. Dit bewijs je aan de hand van een uittreksel uit het strafregister, dat maximum 3 maanden oud is op de uiterste datum voor het indienen van je kandidatuur (31 oktober 2023). Als daarop een ongunstige vermelding voorkomt, kan je een schriftelijke toelichting voorleggen
  5. Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
  6. Je bent in orde met de dienstplichtwetten
  7. Je beschikt over een rijbewijs van tenminste categorie B


  Opgelet! Je moet aan al deze voorwaarden voldoen uiterlijk op 31 oktober 2023

  Interesse?

  Solliciteren is mogelijk door onderstaande documenten per mail te versturen naar de dienst Personeel: personeel@zonemeetjesland.be.

  Gelieve in het onderwerp ‘sollicitatie Brandweer’ te vermelden. Solliciteren is mogelijk tot en met 31 oktober 2023.

  • CV
  • Motivatiebrief
  • Een uittreksel uit het strafregister van maximum 3 maanden oud op 31 oktober 2023 (indien je uittreksel niet blanco is, voeg je als kandidaat een toelichting toe over de veroordelingen of incidenten. Op basis van je uittreksel en je toelichting zal beoordeeld worden of je gedrag in overeenstemming is met de functie)
  • Kopie van het Federaal Geschiktheidsattest voor basiskader of hoger kader (kijk zeker na of je lichamelijke proeven nog geldig zijn!). Als je op dit moment in operationele dienst bent bij een andere hulpverleningszone dan ben je vrijgesteld van het federaal geschiktheidsattest. In dit geval bezorg je ons een werkgeversattest van je huidige hulpverleningszone waaruit blijkt dat je momenteel nog bij hen werkzaam bent als vrijwilliger of beroeps
  • Kopie van je rijbewijs B (voor -en achterkant)
  • Kopie van je Bijzondere Beroepstitel in de Intensieve zorg en Spoedgevallenzorg.


  OPGELET:

  Het tijdig indienen van de correcte documenten is de volledige verantwoordelijkheid van de kandidaat. Kandidaten die de verkeerde documenten bezorgen, onvolledig of laattijdig indienen kunnen niet deelnemen aan de selectieprocedure.
  Indien u niet zeker bent van de geldigheid van een document, kan u dit voorafgaand aan de uiterste inschrijvingsdatum navragen bij de dienst Personeel.

  Hier vindt u bijkomende info m.b.t. de functie. 

  terug naar het overzicht